Naša revija Retrospektive je bila z majem 2021 uvrščena v European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) mednarodno bibliografsko bazo podatkov.