Revija Retrospektive je recenzirana znanstvena revija, v kateri objavljamo znanstvene članke iz zgodovinopisja in sorodnih področij, kot so arheologija, geografija, etnologija in druga.

Časovno zaobjema obdobje od sredine 18. stoletja do sodobnosti in se tako osredotoča na novejšo zgodovino. S tem se časovno ne ukaluplja v preozko odmerjeno obdobje, saj je sodobna zgodovina neposredno povezana s procesi 18. in 19. stoletja.

Z revijo želimo slovensko zgodovinopisje še bolj približati mednarodnemu okolju ter omogočiti uveljavljanje mlajše generacije raziskovalcev. Zato uredniški odbor poleg članov slovenskih ustanov (Oddelek za zgodovino FF UL, ZRC SAZU) sestavljajo tudi članih tujih inštitucij, ki so hkrati tudi raziskovalci mlajše generacije.