V njej boste tako našli razprave, ki pokrivajo različne zgodovinske in geografske teme:

  • Peter Mikša in Maja Vehar, Telovadba, šport in ženske na Slovenskem: čas do 1. svetovne vojne.
  • Jure Gašparič, Andrej Pančur in Mojca Šorn, Skupščina Republike Slovenije v času razpadanja socializma in Jugoslavije kot predmet historične analize: uporaba metod digitalne humanistike.
  • Božo Repe, »Z dosedanjim razvojem turizma v Sloveniji ne moremo biti zadovoljni.« Vpliv turistične zakonodaje, predpisov in drugih besedil na razvoj slovenskega turizma v sodobni zgodovini.
  • Drago Kladnik, Razvoj slovenske geografije – predznanstveno obdobje ter obdobje med marčno revolucijo in koncem prve svetovne vojne.

O sodobnih možnostih urejanja ter citiranja bibliografije se lahko podučite s prispevkom, ki se nahaja v sklopu Nove tehnologije:

  • Bojan Balkovec, Bibliografski pripomoček za pisanje znanstvenih besedil.

Številka pa z dvema poročiloma o dogodkih ter oceno knjige prinaša tudi vpogled v aktualno dogajanje ter objave:

  • Maja Lukanc, Voluntary Work, Volunteering and Voluntary Associations in Southeastern Europe, 1980–2000.
  • Maja Vehar, Poročilo s seminarja Arhivsko gradivo in moja doktorska disertacija.
  • Jasper Klomp, Choreomania, Dance and Disorder.