V tokratni izdaji lahko preberete šest raznolikih zgodovinskih razprav: “Nogomet skozi Zasavski tednik (1948–1964)” (Žiga Blaj), “Stalag XVIII D (306) – nacistično taborišče za sovjetske vojne ujetnike v Mariboru” (Lara Iva Dreu), “Dan in štafeta mladosti od Titove smrti do ukinitve (1980–1987)” (Monika Kastelic), Prihod in namestitev ruskih emigrantov v Kraljevino SHS v arhivskih in avto/biografskih virih” (Petra Kim Krasnić), “Od Krupe do zelene stranke – ekološko gibanje v 80. letih 20. stoletja” (dr. Božidar Flajšman), “Rudnik Senovo in njegov vpliv na družinsko življenje” (Nika Radi). V rubriki Nove tehnologije pa je Sindi Časar raziskovala “Digitalne podatkovne baze za raziskovanje Prekmurja