Predstavljamo zadnjo, tematsko obarvano številko Retrospektiv za leto 2023, ki se v šestih raznolikih razpravah posveča obravnavi Rapalske meje.
Božo Repe je v prispevku “Rapalska pogodba in njeno diplomatsko ozadje” z vpogledom v diplomatsko ozadje priprave Rapalske pogodbe obrnil prevladujočo perspektivo na dogajanje “od znotraj”. Prispevek tako obravnava odnos velikih sil do Slovencev ob koncu prve svetovne vojne in zakulisno diplomatsko dogajanje, ki je pripeljalo do rapalske pogodbe.
Bojan Balkovec je v svojem članku prikaže različne načine iskanja obstoječe literature o rapalski meji, pri čemer jasno izpostavi razlike v obliki in načinih uporabe bibliografij in Cobiss-a. V sistematičnem in nazornem pregledu nam predstavi rezultate iskanja po skupinah in izpostavlja relevantne posebnosti.
Božidar Flajšman se je posvetil vsakdanjemu življenju Primorcev po Rapalski pogodbi. V prispevku nas tako popelje skozi življenjske pogoje primorskih Slovencev v tem obdobju, pri čemer v veliki meri izhaja iz bogatega družinskega arhivov Polone Lah in Andreja Bolčine, ter njunih pričevanj.
Aleksander Duh v prispevku “Utrdbena linija Kraljevine Jugoslavije na Koroškem in Štajerskem (6. sektor)” skozi širok pregled zgodovine utrdbenih linij v Evropi pod drobnogled postavlja Rupnikovo linijo, s fokusom na Koroško in Štajersko.
Darja Kerec je svoj članek posvetila predstavitvi hrvaškega pravnika, književnika, publicista in politika Luja Vojnovića. V kontekstu rapalske meje, se Kerec Vojnoviću posveča predvsem iz perspektive njegove vloge v času pariške mirovne konference. Tam je namreč s svojim znanjem tujih jezikov in poznavanja zgodovine Dalmacije sodeloval kot član v etnografski sekciji v okviru Jugoslovanskega odbora.
Lea Knez pa v prispevku “Severna meja v turbulentnem 20. Stoletju” oriše zgodovinski pregled dogajanja na slovenski severni meji, ki je vse od konca prve svetovne vojne predstavljala turbulentno točko na slovensko-avstrijskem geopolitičnem odru.
Revija bo kmalu dostopna v digitalnem arhivu na naši spletni strani, za morebitno naročilo številke (ali revije) za pošljite e-pošto na info@retrospektive-journal.org.