O Retrospektivah

Revija Retrospektive je recenzirana znanstvena revija, v kateri bodo objavljeni znanstveni članki iz zgodovinopisja in sorodnih področij, kot so arheologija, geografija, etnologija in druga. Časovno zaobjema obdobje od sredine 18. stoletja do sodobnosti in se tako osredotoča na novejšo zgodovino. S tem se časovno ne ukaluplja v preozko odmerjeno obdobje, saj je sodobna zgodovina neposredno povezana s procesi 18. in 19. stoletja.

Z revijo želimo slovensko zgodovinopisje še bolj približati mednarodnemu okolju ter omogočiti uveljavljanje predvsem mlajše generacije raziskovalcev. Zato uredniški odbor poleg članov slovenskih ustanov (Oddelek za zgodovino FF UL, ZRC SAZU) sestavljajo tudi članih tujih inštitucij (Univerza v Kaganawi, Inštitut za novejšo zgodovino Srbije), ki so hkrati tudi raziskovalci mlajše generacije. Enkrat letno bo izšla posebna številka revije, ki bo namenjena izključno doktorskim študentom.

2018-02-22T00:02:13+01:00